Onet.pl
wpisz frazę
wskaż lokalizację
Dodaj firmę
Kontakt
Rozwiń listę wszystkich branż

Wybrana branża: Urzędy i Instytucje > Pomoc społeczna > Ośrodki pomocy społecznej > we wszystkich województwach

Pokaż firmy z tej branży w województwie: dowolnym, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Sortowanie według: Nazwy firmy / Ilości informacji / Długości opisu

Strona nr: pierwsza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ostatnia

Nazwa: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
Adres: Młyńska 17, 44-100 Gliwice
tel: 323313349; fax: 323313349; www.mojacukrzyca.pl
KRS: 22162
Słowa kluczowe: 1 procent, 1 procent podatku, 1% podatku, cukrzyca leczenie, cukrzyca objawy, cukrzyca typu I, cukrzyca typu II, cukrzyca u dzieci, cukrzyce, diabetologia, dzieci cukrzyca, glukometr, jak żyć z cukrzycą, jeden procent, jeden procent podatku, kolonie, opp, organizacja pożytku publicznego, pomoc chorym na cukrzycę, pomoc dla rodzin cukrzyków, pomoc dzieciom z cukrzycą, pompa insulinowa, poradnik cukrzyka, przekazanie podatku, towarzystwo, towarzystwo pomocy chorym dzieciom, towarzystwo pomocy dzieciom z cukrzycą, towarzystwo pomocy młodzieży z cukrzycą, życie z cukrzycą, żyć z cukrzycą
Opis: Przekaż 1% podatku dzieciom chorym na cukrzycę: Podatnik może przekazać 1% tylko dla jednej organizacji. Nasi podopieczni będą wdzięczni jeśli wybiorą Państwo nasze Towarzystwo. Aby to zrobić prosimy w odpowiednim polu formularza PIT wpisać nazwę: TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ numer KRS: 0000022162 oraz wyliczoną kwotę 1%. JESTEŚMY GŁOSEM DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ I ICH OPIEKUNÓW! OD WIELU LAT WALCZYMY O GODNE ŻYCIE MŁODYCH POLSKICH DIABETYKÓW! Z NASZEJ POMOCY SKORZYSTAŁY TYSIĄCE DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ I ICH RODZINY! SPRAWIAMY, ŻE CUKRZYCA POZWALA NORMALNIE ŻYĆ... W ciągu kilkunastoletniej działalności odbyło się: 31 turnusów edukacyjno - rehabilitacyjnych, w których wzięło udział 4500 uczestników 42 warsztatów terapeutyczno - edukacyjnych, w których wzięło udział 2650 uczestników W roku 2008 - 441 , w roku 2009 - 350 osób Nowatorskie formy: hippika, żeglarstwo, turystyka górska i rowerowa, jogging, nordic walking OSTATNIE DZIAŁANIA: Monitorowanie realizacji Programu Pompowego - Pompowa Mapa Polski, konsultacje z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, materiały prasowe, radiowe i telewizyjne Batalia o analogii długodziałające - Lantus, Levemir - udział w debatach publicznych i medialnych, korespondencja z Ministerstwem Zdrowia oraz LIST DZIECI Wystąpienia w sprawie wyrównania szans dla dzieci przewlekle chorych w konkursach przedmiotowych - konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kuratoriami z całej Polski, Batalia o przedłużenie okresu refundacji wkłuć do pomp do 26 roku życia udział w debatach publicznych i medialnych, korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Akcja społeczna CUKRZYCA - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC! - ZOBACZ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ WEJDŹ NA WWW.MOJACUKRZYCA.PL Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą powstało w grudniu 1996 roku. 27.12 2004 roku Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego numer KRS 0000022162. Celem statutowym Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmująca dzieci i młodzież z cukrzycą realizowana poprzez działania prowadzące do ustawicznego podnoszenia, jakości opieki medycznej, organizację i realizację określonych zadań programowych, organizowanie i zapewnienie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej, propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy, inicjowanie działań edukacyjnych w społeczeństwie propagujących problemy dzieci i młodzieży z cukrzycą. Najważniejsze realizowane zadania programowe stanowią: reprezentacja środowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę przed administracją publiczną, przełamywanie barier dla młodych diabetyków w życiu społecznym organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z cukrzycą - turnusy realizowane są dla dzieci młodszych z opieka indywidualną oraz dla dzieci i młodzieży z opieką grupową, warsztaty środowiskowe, szkoleniowe, terapeutyczne i integracyjne, warsztaty organizowane są w wybranych ośrodkach wypoczynkowych od piątku do niedzieli (dwudobowe) dla dzieci starszych i młodzieży, od czwartku do niedzieli (trzydobowe) dla dzieci młodszych z opiekunami, warsztaty stanowią dla dzieci i młodzieży swoisty trening oraz praktyczną możliwość sprawdzenia i wykorzystania wiedzy z zakresu właściwej koordynacji i planowania dawek insuliny, diety i wysiłku fizycznego. Pomocne linki: www.mojacukrzyca.pl/viewpage.php?page_id=10 www.mojacukrzyca.pl/viewpage.php?page_id=2
Aktualizuj dane

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach
Adres: Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice
tel: 748585222; opsmarcinowice.pl
Słowa kluczowe: alimentacyjne, alimenty, becik, becikowe, celowe, celówki, dodatek mieszkaniowy, dodatki dla uczniów, dodatki mieszkaniowe, dożywianie, fundusz alimentacyjny, gops marcinowice, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia, mieszkaniowe, mieszkaniowy, okresowe, okresówki, opał, opieka marcinowice, opieka społeczna marcinowice, opiekuńczy, ops marcinowice, pomoc dla uczniów, pomoc socjalna marcinowice, pomoc społeczna marcinowice, posiłki, rodzinne, socjal marcinowice, stałe, stypendia, urodzenie dziecka, wychowawczy, zaliczka alimentacyjna, zasiłek rodzinny, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, żywność
Aktualizuj dane

Nazwa: Gmina Chmielno
Adres: Gryfa-Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
tel: 586842215; fax: 586842215; www.chmielno.pl
Słowa kluczowe: administracja, administracja i zarządzanie, administracja publiczna, administracja publiczna w polsce, administracja rzadowa, administracja samorzadowa, centralne organy administracji rządowej, organ administracji państwowej, organ administracji publicznej, organ administracji rządowej, organy administracji państwowej, organy administracji publicznej, organy administracji rządowej, organy administracji samorzadowej, organy terenowe, prawo administracyjne, samorzad terytorialny, sluzba cywilna, terenowe organy administracji, urząd administracji publicznej
Aktualizuj dane

Nazwa: Asysta. Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka
Adres: Mickiewicza 61, 01-625 Warszawa - komunikacja Warszawa
tel: 781887880; www.asysta.org
Słowa kluczowe: asysta, autyzm objawy, autyzm terapia, autyzm u dwulatka, autyzm u dziecka
Opis: Na polecanym portalu znajdziesz skierowaną do najmłodszych i nastolatków ofertę ASYSTY Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka. Doświadczona grupa pedagogów oferuje rzetelnie prowadzone leczenie autyzmu u dwulatka, po uprzednim rozpoznaniu symptomów choroby. W skład świadczeń wchodzą grupowe sesje wspierające, a także indywidualne konsultacje. Specjaliści dają opiekunom dorady dotyczące kwestii wychowawczych. Zapraszamy do zaznajomienia się w poszczególnymi modułami.
Aktualizuj dane

Nazwa: Gmina Kołczygłowy
Adres: Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy
tel: 598213233; fax: 598213233
Słowa kluczowe: administracja, administracja i zarządzanie, administracja publiczna, administracja publiczna w polsce, administracja rzadowa, administracja samorzadowa, centralne organy administracji rządowej, organ administracji państwowej, organ administracji publicznej, organ administracji rządowej, organy administracji państwowej, organy administracji publicznej, organy administracji rządowej, organy administracji samorzadowej, organy terenowe, prawo administracyjne, samorzad terytorialny, sluzba cywilna, terenowe organy administracji, urząd administracji publicznej
Aktualizuj dane

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Adres: Górna 8, 11-400 Kętrzyn
tel: 897512901; fax: 897517411; www.ketrzyn.com.pl
Słowa kluczowe: alkoholizm, bezdomność, ketrzyn, klienci pomocy społecznej, kontrakt socjalny pomoc spoleczna, kryterium dochodowe, miejski osrodek opieki spolecznej, miejski ośrodek opieki spolecznej, miejski ośrodek pomocy społecznej, mops, mops kętrzyn, niepełnosprawność, opieka nad dzieckiem, ośrodek pomocy społecznej, pfron, pomoc społeczna, poradnictwo, przemoc, rehabilitacja niepełnosprawnych, rodziny niepełne, system pomocy społecznej, telefon zaufania, ubóstwo, wielodzietność, wywiad środowiskowy
Aktualizuj dane

Nazwa: Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Adres: Bielice 127, 48-316 Bielice
tel: 774311156; fax: 774311156; www.albertbielice.org.pl
KRS: 339423
Słowa kluczowe: 1 procent podatku, 1% podatku, brat jerzy adam marszałkowicz, efs, equal, jeden procent podatku, koło bielickie, ks. jerzy marszałkowicz, opieka nad osobami bezdomnymi bezdomność, opp, organizacja pożytku publicznego, pab, pomoc bezdomnym, punkt aktywizacji bezrobotnych, rzecznik osoby bezdomnej, schronisko w bielicach, towarzystwo pomocy im. św. brata alberta, wyprowadzic na prostą, żywność
Aktualizuj dane

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Adres: Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz
tel: 523254410; fax: 523215535; www.mopsbydgoszcz.pl
Słowa kluczowe: doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, gops, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, mopr, mops, ops, ośrodek pomocy społecznej, pomoc bezrobotnym, pomoc materialna, pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc rodzinie, pomoc społeczna, pomoc środowiskowa, praca socjalna, przyznawanie pomocy, rehabilitacja społeczna, szkolenia, zasiłki socjalne, świadczenia socjalne
Aktualizuj dane

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu
Adres: 1 Maja 20, 21-509 Kodeń
tel: 833754150; fax: 833754150; www.ops.pl
Słowa kluczowe: bezrobocie, cps, dar-pomost, dodatek, dom pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, dps, forum dyskusyjne pomocy społecznej, gminny ośrodek pomocy społecznej, gops, kursy komputerowe, mgops, miejski ośrodek pomocy społecznej, minister pracy, ministerstwo pracy, mops, oferty pracy, oprogramowanie, ops, ou-pomost, ośrodek pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, pcpr, person, placówki opieki
Aktualizuj dane

Nazwa: Fundacja Społecznie Bezpieczni. Pomoc socjalna
Adres: Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk
tel: 661404412; www.spoleczniebezpieczni.pl
Słowa kluczowe: catering, drukowanie prac, fundacja, fundacja społecznie bezpieczni, koszulki, nadruki, poligrafia, pomoc socjalna, rehabilitacja, reklama, sitodruk, stolarstwo, szkolenia, żywienie
Opis: Fundacja funkcjonuje pod adresem: Fundacja Społecznie Bezpieczni ul. Floriańska 3 80-546 Gdańsk - Nowy Port TEL.: 661 404 412 fundacja@spoleczniebezpieczni.pl
Aktualizuj dane

Strona nr: pierwsza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ostatnia


Zobacz firmy wg. GUS   Regulamin serwisu
© 2010-2011 Grupa Onet.pl S.A.